ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ DEMO ΣΟΥ
ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ DEMO ΣΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εξερευνήστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας

Αυτός ο ιστότοπος Deliverd (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Qualco με την επωνυμία «Qualco Information Systems Single Member Societe» και διακριτικό τίτλο «QUALCO», με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, Λεωφ. Κηφισίας 66, 15125 Μαρούσι, με ΑΦΜ: 094503426 και αριθμό Γενικού Ηλεκτρονικού Εμπορικού Μητρώου 2916401000 (εφεξής «QUALCO»).

Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου δεν είναι υποχρεωτική. Με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους παρόντες Όρους Χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, σελίδων, εικόνων, φωτογραφιών και υλικού που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο (εφεξής «οι Όροι»). Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους πριν κάνει χρήση των υπηρεσιών του και, εάν διαφωνεί, να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Οι παρόντες Όροι , όπως αυτοί τροποποιούνται περιοδικά, τίθενται σε ισχύ με την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας — ανεξάρτητα από την ηλεκτρονική συσκευή μέσω της οποίας πραγματοποιείται η πρόσβαση — και/ή χρησιμοποιώντας υλικό από τις ιστοσελίδες μας. Κατά την πρόσβασή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο, θεωρείται ότι έχετε γνώση των παρόντων Όρων και ότι τους αποδέχεστε χωρίς επιφύλαξη, παραιτούμενοι από οποιαδήποτε αξίωση που μπορεί να προκύψει από την επίσκεψή σας στον παρόντα Ιστότοπο.

Ο ιστότοπος φιλοξενείται από την Εταιρεία με την επωνυμία « HubSpot Ltd» με έδρα την Ιρλανδία, Ισόγειο, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Co. Dublin, Ireland (ΦΠΑ: IE9849471F)» και χρησιμοποιεί διακομιστές εντός της ΕΕ

Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του Ιστοτόπου μας και των σχετικών υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη Πολιτική Απορρήτου μας.

Χρήση Ιστοτόπου

Κάθε χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση αυτού του Ιστότοπου. Το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου δεν αποτελεί, ούτε μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλών, άμεση ή έμμεση προτροπή προς τους χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η αξιολόγηση περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου βασίζεται στην κρίση κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε από τα μέρη του.

Απαγορεύεται η αποστολή ή μετάδοση παράνομου υλικού μέσω του Ιστότοπου από τον χρήστη. Οποιοδήποτε υλικό παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, καταχρηστικό, βίαιο, δυσφημιστικό ή υποκινεί σε ενέργειες που υπόκεινται σε ποινική δίωξη. Απαγορεύεται επίσης στους χρήστες να προκαλέσουν ζημιές, με οποιονδήποτε τρόπο, η χρήση από ανήλικα άτομα, να εμπλακούν σε πλαστογραφία ή αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση σε σχέση με την προέλευση του υλικού που μεταδίδεται μέσω https://deliverd.tech/el/, για ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή οποιουδήποτε άλλου υλικού σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή ιστοσελίδων τρίτων, για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που είναι ανεπιθύμητα από το άτομο που τα λαμβάνει και κάθε άλλη ανεπιθύμητη προώθηση υλικού. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση τρίτων προσώπων. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα, συμφωνείτε και δεσμεύεστε να μην θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια αυτού του Ιστότοπου και να μην εμποδίσετε την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη σε αυτόν.

Ενδεικτικά, απαγορεύεται η κακή χρήση του παρόντος Ιστοτόπου με εν γνώσει της μετάδοσης ιών, τύπου trojan horses ή worm υπολογιστών και άλλου κακόβουλου ή επιβλαβούς λογισμικού. Απαγορεύεται η απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτόν τον Ιστότοπο και τον διακομιστή της ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη με τον Ιστότοπό μας μας. Αναλαμβάνετε περαιτέρω την ευθύνη να μην επιτεθείτε στον Ιστότοπο μέσω επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας. Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο Ιστότοπος και η QUALCO δεν έχουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται από τον Ιστότοπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η QUALCO ενστερνίζεται ή δέχεται αυτού του είδους το υλικό. Επιπλέον, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Ιστότοπου ενδέχεται να εκτεθείτε σε προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο περιεχόμενο.

Σε περίπτωση που η QUALCO ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε υλικό προκαλεί ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή αυτού του υλικού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού χρήστη που παραβιάζει τους όρους του παρόντος εγγράφου. Ο Ιστότοπος, οι διαχειριστές του και η QUALCO δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν με οποιαδήποτε αστυνομική ή δικαστική αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιο υλικό ή πληροφορίες. Ως χρήστες δεσμεύεστε να παρέχετε στον ιστότοπο στοιχεία πλήρη, σωστά και ακριβή, να συμμορφώνεστε με τους νόμους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, να απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τις αποδεκτές αρχές ηθικής χρήσης του Ιστότοπου και να μην παραβιάζετε κάθε είδους δικαιώματα τρίτων.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης προκαλέσει τεχνική δυσλειτουργία στον Ιστότοπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν τον Ιστότοπο στους χρήστες, ο χρήστης αυτός ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την εν λόγω δυσλειτουργία και βαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς.

Επιπλέον, ο χρήστης του Ιστότοπου κατανοεί και αποδέχεται ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον Ιστότοπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του ίδιου και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που ο χρήστης καθιστά διαθέσιμο για δημοσίευση, δημοσίευση ή άλλου είδους μετάδοση μέσω των υπηρεσιών του Ιστοτόπου και γενικά σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων .

Αντικείμενο των υπηρεσιών

Μέσω του Ιστοτόπου , η QUALCO παρέχει την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τα νέα, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις δράσεις/δραστηριότητές μας. Οι Υπηρεσίες του Ιστοτόπου μας παρέχονται αποκλειστικά για την προώθηση και διάθεση των εμπορικών προϊόντων της Qualco. Συνεπώς, δεν έχετε το δικαίωμα να μεταπωλήσετε, να παρέχετε απευθείας σύνδεσμο αυτών, να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να παρακολουθήσετε (π.χ. μέσω προγραμμάτων spider, scrape), να παρουσιάσετε, να κατεβάσετε ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες ή υπηρεσίες , οι οποίες παρέχονται στον Ιστοτοπό μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό, χωρίς την άδεια της Qualco.

Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται κατά τη στιγμή της συλλογής. Η QUALCO μπορεί επίσης να αποκαλύψει δεδομένα στις θυγατρικές της οντότητες καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών στους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παρόχων φιλοξενίας, παρόχων εφαρμογών ιστοτόπων, webmasters.

Δεν θα πουλήσουμε, δεν θα μοιραστούμε ή θα νοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με κανένα τρίτο μέρος ούτε θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Αποποίηση ευθυνών - Εξαιρέσεις και Περιορισμοί

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν». Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η QUALCO αποκλείει όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται με αυτόν τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του ή που παρέχονται ή μπορεί να παρέχονται από οποιεσδήποτε συνδεδεμένες εταιρείες ή οποιονδήποτε άλλο τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης με τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις σε αυτόν τον Ιστότοπο και/ ή το περιεχόμενο των κειμένων της QUALCO και αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, άμεση ζημία, απώλεια εργασιών ή κέρδη (αν η απώλεια τέτοιων κερδών μπορούσε να προβλεφθεί, προέκυψε κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων ή έχετε ενημερώσει την QUALCO για την πιθανότητα τέτοιας πιθανής απώλειας), ζημιές που προκλήθηκαν στον υπολογιστή σας , λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστήματα και προγράμματα και τα δεδομένα σε αυτά ή οποιεσδήποτε άλλες άμεσες ή έμμεσες επακόλουθες και παρεπόμενες ζημίες.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ισχύουν μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο.

Διαθεσιμότητα

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της καταλληλότητας τυχόν λήψεων, προγραμμάτων και κειμένου που διατίθενται μέσω αυτού του Ιστότοπου. Απαγορεύεται η αναδιανομή ή η αναδημοσίευση οποιουδήποτε μέρους αυτού του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένου αυτού με πλαισίωση ή άλλο παρόμοιο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της QUALCO. Η QUALCO δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία από αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη ή χωρίς σφάλματα, αν και παρέχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, αποζημιώνετε την QUALCO, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τις θυγατρικές της για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και αν προκληθεί.

Χρήση Cookies

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, αυτός ο Ιστότοπος της QUALCO χρησιμοποιεί cookies για να μας επιτρέψει να συλλέγουμε τα στοιχεία χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του Ιστότοπού μας για να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και να διευκολυνθεί η χρήση για τα άτομα που επισκέπτονται. Ορισμένοι από τους συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Ιστότοπου, εξαιρουμένων των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων/συνεργατών/φορέων ), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Qualco και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του παρόντος Ιστοτόπου και φέρουν τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνδεδεμένων φορέων ή σωματείων αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και, ως εκ τούτου, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση, προσαρμογή, αναπαραγωγή, διάδοση, μεταφορά, πώληση, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση δεδομένων σε άλλον υπολογιστή με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, μέρος ή περίληψη) που παρέχεται σε αυτό τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσής τους στο Διαδίκτυο ή της παροχής των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της QUALCO, απαγορεύεται.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον Ιστότοπο

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιαδήποτε σελίδα αυτού του Ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Εάν δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα αυτού του Ιστότοπου, το κάνετε με δική σας ευθύνη και οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται ανωτέρω θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του Ιστότοπου μέσω σύνδεσης σε αυτόν.

Σύνδεσμοι από αυτόν τον Ιστότοπο

Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η διασύνδεση του παρόντος Ιστοτόπου με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών. Αυτοί οι Ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της QUALCO και, ως εκ τούτου, η QUALCO δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους, το περιεχόμενό τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Δεν παρακολουθούμε ούτε ελέγχουμε το περιεχόμενο των Ιστότοπων άλλων μερών που συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο. Οι απόψεις που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε τέτοιους Ιστότοπους δεν κοινοποιούνται ή εγκρίνονται απαραίτητα από εμάς και δεν πρέπει να θεωρούμαστε ως υπεύθυνοι τέτοιων απόψεων ή υλικού. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των Ιστότοπων. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να γνωρίζουν όταν εγκαταλείπουν τον Ιστότοπό μας και να διαβάζουν τις Πολιτικές απορρήτου αυτών των τοποθεσιών. Θα πρέπει να αξιολογήσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν τον Ιστότοπο ή στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω αυτού μόνοι σας, προτού του αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η QUALCO δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, με όποιον τρόπο και αν προκληθεί, που προκύπτει από την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών από εσάς σε τρίτους.

Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη χρήση τους, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη (αστική και ποινική) για την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, την εγκυρότητατου περιεχομένου τους. και για την παροχή των υπηρεσιών τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης εκ μέρους του Ιστοτόπου της QUALCO. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Ιστότοπος της QUALCO αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Ενημέρωση πνευματικών δικαιωμάτων

Τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν σε όλο το κείμενο που σχετίζεται με την QUALCO και το πλήρες περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου.

Επικοινωνία

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τον Όμιλο Εταιρειών Qualco με εγγεγραμμένη έδρα στην Αθήνα, Ελλάδα, Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι, 15125, Τηλ +30 210 6198903 Fax +30 210 6178140, Email info@qualcogroup.eu

Ανωτέρα βία

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης βάσει οποιασδήποτε Συμφωνίας που οφείλεται σε γεγονός πέρα ​​από τον έλεγχο αυτού του συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής , συμβάντος τρομοκρατίας, πολέμου, πολιτικής εξέγερσης, , πολιτικής αναταραχής, πράξης πολιτικής ή στρατιωτικής εξουσίας, εξέγερσης, σεισμού, πλημμύρας ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή ανθρωπογενές ενδεχόμενο εκτός του ελέγχου μας, το οποίο προκαλεί τη λύση μιας συμφωνίας ή σύμβασης που έχει συναφθεί, και δεν θα μπορούσε εύλογα να προβλεφθεί. Οποιοδήποτε μέρος επηρεάζεται από ένα τέτοιο γεγονός θα ενημερώσει αμέσως το άλλο μέρος και θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε συμφωνίας περιέχεται στο παρόν.

Παραίτηση Νόμιμων Δικαιωμάτων

Η αδυναμία οποιουδήποτε από τα μέρη να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων ή οποιαδήποτε συμφωνίας ή η αποτυχία ενός από τα μέρη να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο που δικαιούται βάσει του παρόντος, δεν συνιστά παραίτηση από αυτό και δεν προκαλεί μείωση των υποχρεώσεων βάσει αυτών των Όρων ή οποιασδήποτε συμφωνίας. Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε συμφωνίας δεν θα είναι βάσιμη , εκτός εάν δηλώνεται ρητά ως τέτοια και υπογράφεται και από τα δύο μέρη.

Περιορισμός της ευθύνης

Η QUALCO δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια: Σφάλμα, ανακρίβειες, οποιαδήποτε ζημία(ηθικής) που προκύπτει από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, οποιαδήποτε διακοπή, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών σε αυτόν τον Ιστότοπο, ιούς, trojan horses που μεταδίδονται από τον ιστότοπο ή οποιοσδήποτε τρίτος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο οποιοδήποτε σφάλμα ή ζημία που προκαλείται από πράξη ή αποτυχία ενεργοποίησης χρήσης του περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου.  

Επιπλέον, ελλείψει διαφορετικής υποχρεωτικής νομικήςυποχρέωσης, η QUALCO σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών βάσει οποιασδήποτε νομοθεσίας σχετικά με ειδικές, συμπτωματικές και αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου.

Γενικά

Το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχετικές διεθνείς συνθήκες διέπουν τους παρόντες Όρους. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, συναινείτε με αυτούς τους Ορους και με την αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από αυτή την πρόσβαση. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους κριθεί άκυρος ή μη εκτελεστός για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξαιρέσεων και των περιορισμών που αναφέρονται παραπάνω), τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αφαιρεθεί από αυτούς τους Όρους και οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Παράλειψη της QUALCO να επιβάλει οποιαδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και σε οποιαδήποτε συμφωνία ή αδυναμία άσκησης ενδίκου μέσου , δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτές τις διατάξεις και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των παρόντων Όρων ν ή οποιασδήποτε συμφωνίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, ή το δικαίωμα στη συνέχεια επιβολής κάθε διάταξης. Αυτοί οι Όροι δεν θα τροποποιηθούν, ή συμπληρωθούν παρά μόνο εγγράφως και υπογράφονται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της QUALCO.

Ενημέρωση Αλλαγών

Η QUALCO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτούς τους όρους κατά διαστήματα όπως κρίνει σκόπιμο και η χρήση του Ιστότοπου θα σημαίνει ότι αποδέχεστε οποιαδήποτε προσαρμογή σε αυτούς τους όρους. Εάν υπάρξουν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας, θα ανακοινώσουμε ότι αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει στην αρχική μας σελίδα και σε άλλες βασικές σελίδες του Ιστότοπού μας. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών του Ιστότοπού μας, θα υπάρξει ενημέρωση μέσω e-mail ή ταχυδρομικής αλληλογραφίας σε όσους αφορά αυτή η αλλαγή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας πριν πραγματοποιηθούν αυτές οι αλλαγές. Σας συμβουλεύουμε λοιπόν να επισκέπτεστε αυτή τη Πολιτική σε τακτική βάση.

Αυτοί οι Οροι και προϋποθέσεις αποτελούν μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Χρήστη και εμάς. Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο ή/και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας υποδηλώνει την κατανόηση, τη συμφωνία και την αποδοχή της Αποποίησης Ευθυνών και του πλήρους περιεχομένου των Όρων που περιέχονται στο παρόν.

Τελευταία Ενημέρωση: Ιανουάριος 2023